centra za popravke

Polovne mašine za peskarenje Coser

Centar za popravku polovnih mašina Coser podrazumeva kompletan proizvodni ciklus koji vraća mašine u upotrebne uslove koji se mogu porediti sa novom mašinom, računajući na originalnu osnovnu konstrukciju, često čvršću i izdržljiviju od trenutnih standarda.

“… povratiti polovnu mašinu je svakako “ekološka operacija” budući da se recikliranjem materijala smanjuje uticaj na životnu sredinu i proizvodnja otpada (posebnog i običnog) …”

Remontovane mašine za peskarenje

Polovne mašine za peskarenje, kao manje više i sve ostale “mašine”, imaju jaču i izdržljiviju osnovnu konstrukciju u odnosu na aktuelne standarde jer su i osmišljene tako da duže traju. Mi posedujeme desetine polovnih mašina, od kojih je najveći broj spreman za isporuku.  


Mašine koje remontuje Coser, imaju Uputstvo za upotrebu i održavanje i Izjavu o usklađenosti, kao što je predviđeno novom Direktivom o mašinama (L.42/2006) i Normativom o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radnom mestu (L.81/2008), a usklađene su i sa drugim specifičnim propisima, imaju garanciju od čak 24 meseca, sa izuzetkom električnih i elektronskih komponenata i delova koje eventualno pokrivaju druge posebne garancije firme proizvođača.

 

Remont mašina za peskarenje

Faze popravke u Coseru odvijaju se po pravilu sledeći specifičan siklus “obnove”:

  • preuzimanje poslovne mašine za peskarenje i sačmarenje i/ili njihovih polovnih delova za popravku;
  • demontaža stare mašine i odvajanje svih delova koje treba uništiti jer više nisu za popravku i onoga što može da se popravi i bude funkcionalno znatno duže od 50% svog radnog veka;
  • zamena nepopravljivih delova rezervnim delovima i komponentama prve klase vodećih evropskih proizvođača;
  • ugradnja nove električne komandne table i odgovarajućeg sistema na samoj mašini;
  • montaža i farbanje remontovane mašine;
  • testiranje obično na prazno (bez abraziva), a ponekad i sa čeličnim kuglicama;
  • demontaža i priprema “remontovane” mašine za odgovarajuće slanje u zavisnosti od vrste transporta (drumski ili brodski).   
                          
Remont mašina za peskarenje

ORIGINALNI REZERVNI DELOVI

Tražiš deo neke određene marke ili rezervni deo za svoju peskirku? Želiš da svoju peskirku upotpuniš nekom posebnom turbinom?
U našem magacinu raspolažemo širokim asortimanom originalnih rezervnih delova nejprestižnijih italijanskih proizvođača. Svi rezervni delovi za tvoju mašinu za peskarenje isporučuju se u najkraćem roku.

Piši nam